Misi & Visi

Misi

  • Bertekad untuk mencapai kecemerlangan  akademik dan akhlak pelajar berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Visi

  • Menjadi  sebuah intitusi pendidikan islam  yang bertaraf antarabangsa, elit dan professional.
  • Melahirkan para huffaz yang terbaik dalam penghafalan dan pemahaman kitab suci Al-Quran & Hadith.
  • Melahirkan para huffaz yang cemerlang dalam bidang ilmu ukhrawi dan duniawi  seterusnya berbakti kepada masyarakat.
  • Melahirkan para huffaz yang 'versatile', mampu menjadi khalifah dalam menghadapi cabaran dan menangani perubahan pasca moden ini.
  • Menyediakan prasarana dan iklim pembelajaran yang kondusif dengan menggunakan pendekatan  teknologi terkini dalam menjana sistem pembelajaran yang terbaik.
You are here: Utama Info MATAH Misi & Visi