Profail MATAH

  • Maahad Tahfiz Al Hidayah (MATAH) merupakan sebuah institusi pendidikan islam yang menjadikan hafazan Al-Quran & Hadith Nabawiyyah sebagai matapelajaran teras.
  • Para huffaz akan turut di ajar dengan ilmu-ilmu diniyyah berdasarkan sukatan beberapa intitusi pengajian terkemuka yang terdapat di dunia islam seperti Universiti Al-Azhar Mesir dan lain-lain.
  • Tempoh pengajian adalah 5 tahun, di mana para huffaz akan menghafaz 30 juzu’ Al-Quran pada takhassus Al-Quran di tiga tahun pertama. Seterusnya menghafaz sekurang-kurangnya 300 hadith sohih pada takhassus Hadith di 2 tahun yang berikutnya.
  • 9 matapelajaran akademik (SPM) juga di ajar sejajar dengan keperluan semasa.
You are here: Utama Info MATAH Profail MATAH