Sumber Kewangan

  • Sumbangan  20% daripada setiap pesakit melalui kutipan bayaran rawatan perubatan di Pusat Rawatan Al Hidayah
  • Sumbangan daripada orang perseorangan
  • Sumbangan daripada ahli korporat
  • Badan-badan amal yang ingin memberi sumbangan.

Semua sumbangan akan dimasukkan ke dalam Tabung Yayasan Al Hidayah. Kepada yang ingin menderma secara online, sila guna link dibawah.

You are here: Utama Info MATAH Sumber Kewangan