Halatuju pendidikan

Program Pendidikan Lanjutan

MATAH mengadakan jaringan pendidikan lanjutan bersama Yayasan Sofa bagi mengiktiraf Sijil MATAH untuk penempatan pelajar-pelajar di intitusi-intitusi pengajian di bawah kelolaan Yayasan Sofa setelah tamat pengajian di MATAH. Para huffaz juga boleh melanjutkan pelajaran ke Intitusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta di dalam dan luar negara.

halatuju pendidikan

You are here: Utama Kurikulum & Pengkhususan Halatuju Pendidikan