Program Pengajian

Program pengajian di MATAH merupakan program pendidikan bersepadu yang menggabungkan mata pelajaran Al-Quran, diniyyah & akademik. Ini selari dengan objektif MATAH  bagi memertabatkan system pendidikan islam dengan  penggabungan system pendidikan konservatif dan kontemporari. Bagi matapelajaran akademik & SPM, sukatan pelajaran adalah berdasarkan kepada kurikulum yang di tetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

You are here: Utama Kurikulum & Pengkhususan Program Pengajian