Proses Pengambilan Pelajar

Fasa 1

Pengambilan  bermula pada 1 Januari 2013 melibatkan 60 orang murid Tingkatan 1  yang akan ditemuduga kemudian akan ditempatkan dibangunan sementera, sehingga pembinaan sekolah cadangan siap dibina.

Fasa 2

Bermula pada akhir tahun 2014, melibatkan pengambilan 60 orang murid dan dan berpindah ke sekolah baru.

Fasa 3

Dianggarkan pada tahun 2015, MATAH akan mempunyai  120 orang pelajar  yang akan belajar di bangunan kekal di Janda Baik, Pahang.

You are here: Utama Permohonan Pengambilan Pelajar